STANDARDOWA

Nauka słownictwa, prostych zwrotów komunikacyjnych, jak również poprawnej wymowy z zastosowaniem odpowiednich metod: Activity-Based Approach, Total Physical Response.

Stopniowe wprowadzanie czytania i pisania, rozwój kompetencji gramatycznych i słownictwa.

U dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowania zdań, zwiększenie zasobu słownictwa, utrwalenie właściwej wymowy oraz trening czytania i pisania, jak również wprowadzamy podstawy gramatyki.

Gimnazjaliści/maturzyści
Poszerzanie już zdobytej wiedzy, jak również gruntowne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego/ maturalnego (nauka skutecznych technik rozwiązywania testów).

Nacisk na dbałość językową i poprawną wymowę.

Czynny:

pn.: 15:00 - 19:00
wt.: 15:00 - 19:00
śr.: 15:00 - 19:00
czw.: 15:00 - 19:00
pt.: 11:00 - 19:00

tel. 514 159 589
e-mail: sekretariat@fortis-edu.pl Helen Doron Libiąż Direct